Oferta dla Muzeów

Doradztwo, projektowanie, realizacja.

Odznaka Sztab Generalny - Logo Uczelni Odlew Precyzyjny

Świadczymy Usługi Grawerskie dla Muzeów, Akademii Wojskowych, Ośrodków Edukacyjnych, Szkół i Uczelni Wyższych, Ośrodków Administracji Publicznej, Służb Mundurowych, Budynków Użyteczności Publicznej.

Wykonujemy:
• Tablice Pamiątkowe z metalu, kamienia, szkła
• Plakiety Okolicznościowe
• Dyplomy Metalowe
• Certyfikaty Grawerowane w Metalu
• Szyldy Tradycyjne i Nowoczesne
• Litery Metalowe oraz Logo Instytucji
• Odznaki Jednostek Wojskowych
• Odznaki Jednostek Policji
• Odznaki Straży Pożarnej
• Odznaki Służby Ochrony Państwa
• Odznaki Służby Więziennej
• Odznaki Akademii Wojskowych
• Odznaki Uczelni Wyższych
• Rekonstrukcję Odznak Historycznych na podstawie zdjęć
• Sale Pamięci, Sale Tradycji
• Oznakowanie Pomieszczeń, Gabinetów, Sal Konferencyjnych, Recepcji, Mównic
• Elementy Informacji Wizualnej
• Opisy oraz znakowanie eksponatów

• Portrety w Metalu
• Rzeźby i Płaskorzeźby
• Modelowanie i Projektowanie Graficzne

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia spotkania

Historia Wyższej Szkoły Wojennej 1919-1939

Pomnik w przestrzeni użytkowej Akademii Wojskowej: Rekonstrukcja odznak szkół podległych Wyższej Szkole Wojennej,  typografia tekstu, płyty stalowe, portrety, realizacja z montażem.

Mazela Centrum Grawerskie

Odznaki Wojskowe odlew Orzeł Królestwo Kongresowe Orzeł Legionów Józef Piłsudski Polscy Oficerowie w Uczelniach Brytyjskich

Klienci Mazela Centrum : Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Sporu i Turystyki, Akademia Sztuki Wojennej, Ministerstwo Obrony Narodowej, JW 3964, Parafiada, Ministerstwo Skarbu Państwa, Żandarmeria Wojskowa, Prokuratura Generalna,  Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Poznań, Miasto Ostrołęka, Miasto Elbląg, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Teatr Wielki – Opera Narodowa, Polski Związek Szermierczy, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Ambasada Nowej Zelandii, Ambasada Kanady, Ambasada Meksyku, Centralna Biblioteka Wojskowa, Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Orzeł Napoleoński odlew z brązu.

Replika rzeźby

Matka Boska Katyńska - płaskorzeźba

Odlew patynowany. Istnieje możliwość zakupu

Statuetki Wojskowe dla Wojska Generał Kutrzeba Model Statuetki

Generał Kutrzeba - model statuetki

Szkic rzeźbiarski do pomnika - Adam Wieczorek