FUNDAMENT

Pracownia Grawerska
Mistrza Aleksandra Cegielskiego
(1912-1999)

Aleksander Cegielski -wyjątkowa osobowość XX wieku. Znany i lubiany w kręgu warszawskiego rzemiosła artystycznego. Wieloletni nauczyciel zawodu grawerskiego w Warszawskiej Szkole Rzemiosł Artystycznych, doskonały manager. Dzięki wyznawanym wartościom oraz zamiłowaniu do uprawianego rzemiosła i nauczania młodzieży przez ponad pół wieku z sukcesem prowadził zakład pod szyldem Pracowni Grawerstwa Artystycznego przy ul. Nowogrodzkiej 18 w Warszawie.

Aleksander Cegielski był bardzo otwarty i bezpośredni. Potrafił wzbudzać w ludziach pasję i chęć do pracy. Odkrywał talenty i stymulował ich rozwój. Pomagał wyznaczać cele i wspierał w ich realizacji. Osobiście wykształcił wielu uczniów, którzy obecnie prowadzą własne firmy. Mistrz Aleksander Cegielski przez wiele lat nauczał zawodu grawerstwa. Najpierw w szkole rzemiosł artystycznych, a następnie we własnej pracowni. Ostatnim uczniem Aleksandra Cegielskiego byłem ja Jacek Mazela.

Cegielski był bardzo pracowitym i energicznym człowiekiem. Był mistrzem rzemiosła, a przy tym miał niespotykane zdolności organizacyjne. Jego prace były wielokrotnie nagradzane na wystawach branżowych. Otrzymał wiele dyplomów oraz wyróżnień.

Pod koniec życia i koniec pracy grawerskiej, Mistrz Aleksander Cegielski został odznaczony Medalem Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego

OUR COMMITMENT

We are committed to upholding our most cherished values in every project and task we take on.